Kurumsal

Anasayfa » Hakkımızda » Kurumsal

Vizyonumuz:

Bulunduğumuz sektörde rekabetçi piyasayı avantaja çevirip beklentilerin üzerinde yaratıcı hizmet sağlayarak kalitemizi arttırmak arzusundayız.

Temel hedefimiz, ürünlerimizin dünya pazarında koşulsuz ve şartsız sürekli kabul görmesini sağlayan bir markaya dönüşmek ve teknolojiye yatırım yapan firma algısını yaratmaktır.

Misyonumuz:

Müşteri odaklılık prensibi üzerinde çalışarak, beklentilerin en üst düzeyde tatminini hedeflemek, maliyet ve kalitemizi sürekli iyileştirerek ülkemiz şartlarında dünya ticareti içinde yer edinmek ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

İlkelerimiz:

Dürüstlük
Karşılıklı başarıyı hedefleyerek, müşteri ve tedarikçilerimizle dürüst ticari ilişkiler kurmaya özen gösteren bir şirketiz. Şirket çalışanlarımızın değerini biliyor ve onlarla şeffaf ve güvenilir bir iletişim içerisinde, yeteneklerine göre gelişim imkânları sunarak, hedef ortaklı çalışıyoruz.  Kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmeyi, farklı fikirleri en iyiye ulaşma da bir katma değer olarak görürüz.

Yaratıcılık
Bilgiye ulaşırken elde ettiğimiz sonuçları analiz ederek kendimizi, kaynaklarımızı ve süreçleri sorgular, klişelerin dışına çıkmaya çalışarak yaratıcılığımızı rutin işimize entegre etmeye çalışırız. 

Sorumluluk
Toplumsal ve sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Çevreye karşı duyarlıyız ve duyarlı firmalarla çalışıyoruz. Amacımız ülke sanayisine katkıda bulunarak katma değerli işler yapan bir kuruluş olmak.
 
Ürün Güvenilirliği
Müşterilerimize şartnamelerle tanımlanmış performans ve dayanıklılık testlerinden tam sonuç aldığımız ürünler sunmaktayız.
 
Yüksek Kalite
Firma olarak her alanda mükemmeliyetçiliği hedeflemekteyiz. Ürünlerimizi, kullanım ömrü boyunca performansını koruyacak kalitede hammadde ve yüksek proses teknolojilerini kullanarak proses kontrolü ile üretmekteyiz. Kalite yönetim sistemimize sıkı sıkıya bağlıyız ve sürekli gelişmeyi düstur edinmiş durumdayız. 
 
Verimlilik
Şirket yapımız gereği, kısa proses adımları ile hızlı karar mekanizmalarına sahibiz. 
Böylece proses sürelerimizi olabildiğince kısa tutarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını en kısa sürede, en kaliteli hizmet ve optimum maliyetler ile karşılamaktayız. 
 
Müşteri Odaklılık
Biz, çağın gereklerine uygun olarak müşterilerimizin, firmanın asıl sahibi olduğu gerçeği ile hareket etmekteyiz. Müşterilerimizin istek ve beklentilerini olabildiğince hızlı ve tam olarak karşılama çabasındayız.